ד"ר ברק דן – חתן הפרס לשנת תשע"ט

נימוקי ועדת הפרס

ד"ר ברק דן עובד במזכירות המדעית של האקדמיה כעשרים שנה (בתוכן היה שנים אחדות בחופשה ללא תשלום לצורך כתיבת הדוקטורט).

ד"ר דן מרכז את ועדת הדקדוק של האקדמיה שנים רבות. במהלכן התקבלו החלטות מערכתיות חשובות ובהן נטיית גזרות ע"ו וע"ע, התעתיקים למיניהם וכללי הכתיב המלא החדשים. בריכוז ועדת הדקדוק באים לידי ביטוי הידע העצום של ד"ר דן בדקדוק העברי לפרטיו וכישרון הניסוח המשובח שלו. הכנת החומר המדוקדקת לקראת הישיבות יש לה תרומה סגולית לטיבם ולרמתם של הדיונים ושל ההחלטות. ד"ר דן תורם לדיוני הוועדה מידיעותיו ומדעותיו ואהוד בקרב חברי הוועדה לדורותיהם.

מאז כניסתו לעבודה באקדמיה עורך ד"ר דן את זיכרונות האקדמיה. עד כה התפרסמו בעריכתו חמישה כרכים לשנים תשנ"ז–תשע"ד. ד"ר דן מצליח בתבונה רבה ובכישרון להעביר דברים שנאמרו בעל פה אל הכתב ולשקף בצורה מהימנה את מהלך הדיונים.

בעשור האחרון כתב ד"ר דן תשובות רבות לאתר האקדמיה. בהן סוגיות בדקדוק, כגון "על הניקוד", "תעתיקם של שמות מדינות", "על ריפוי בגדכפ"ת בראש מילה", "הגיית הצירי המלא", "צורות הפסק והקשר". עוד הוא כתב על שאלות כגון "בקי או בקיא", "טען והטעין", "הפועל נתן". הוא אף כתב מאמרים קצרים בתחום אוצר מילים כמו "מילים מארון הבגדים", "האריה ושמותיו", "הנביא יחזקאל ובדי האילן", "יין ישמח לבב אנוש", "פועלי לבישה בעברית" ו"איך מתפשטים בעברית", וכן כתב הסברים למטבעות לשון במיזם לקראת יום העברית בשנת תשע"ו. כתיבתו קולחת ומאמריו עשירים במידע.

ד"ר ברק דן שותף למיזם לוחות הנטייה הממוחשבים של הפועל ושל השם, ושיקע במיזם זה את מיטב ידיעותיו בדקדוק בכלל ובדקדוק לשון המקרא בפרט.

ד"ר ברק דן הוא מרצה מעולה בהרצאות פומביות מטעם האקדמיה ובהשתלמויות בתחומים מגוונים: הניסוח המשפטי, התעתיק, הכתיב והחלטות האקדמיה בדקדוק.

במזכירות המדעית של האקדמיה הוא בר סמכא בסוגיות הדקדוק למיניהן, וחבריו וחברותיו למזכירות המדעית ומחוצה לה נועצים בו בכל עת. הוא משרה אווירה נעימה וחברית על סביבותיו ומתבלט בצניעותו.

בשל כל אלה נמצא ד"ר דן ראוי לפרס העובד המדעי המצטיין לשנת תשע"ט.

פרופ' משה בר־אשר, נשיא האקדמיה, יו"ר ועדת הפרס
פרופ' אהרן ממן, סגן נשיא האקדמיה, ועדת הפרס

ירושלים, י"א באדר ב תשע"ט (18 במארס 2019)

פרס לעובדי מחקר מצטיינים באקדמיה על שם עוזי רמון, ברק דן