צילום של ד"ר דורון יעקב במעמד קבלת פרס בן־חיים

ד"ר דורון יעקב – חתן הפרס לשנת תשע"ט

ועדת הפרס החליטה פה אחד להעניק את פרס האקדמיה ללשון העברית ע"ש ציפורה וזאב בן־חיים לשנת תשע"ט לד"ר דורון יעקב על ספרו מסורת העברית שבפי יהודי דרום תימן: מערכת ההגה ולשון המשנה.

נימוקי ועדת הפרס:

    • המחקר בספר זה מבוסס על קורפוס של מאות שעות הקלטה של קריאות מסורתיות שעשה ד"ר יעקב בעבודת שדה עצמאית מפי מסרנים מהימנים בארץ ובחו"ל, לרבות הרכיב העברי בערבית שבפיהם. הקריאות מושוות לכתבי יד ולדפוסים שחכמי תימן הוסיפו להם ניקוד בכתב יד (מהרי"ץ, הרב עמרם קורח, הרב שלום יצחק הלוי) ואל התלמוד הבבלי שניקד הרב עמְר.
    • תיאורה השיטתי של מסורת דרום תימן הוא נדוניה חשובה לקידום המחקר בתחום מסורות הלשון. מיזם זה אף נועד לשמר מסורת העלולה להיעלם בעוד דור. ד"ר יעקב התבסס בתחילה על קורפוס נתונים מוכן, כגון כתבי יד או הקלטות השמורים בארכיונים ובאוספים, אך ערך בעצמו הרבה מן המחקר הבסיסי והעמיד את הקורפוס מפי מסרניו.
    • במחקר הגיע למסקנות פורצות דרך המבוססות על השוואת ממצאיו ממסורת דרום תימן למסורת צנעא. הוא גילה כי דווקא מפני שבצנעא היו תלמידי חכמים גדולים שהקפידו על שימור המסורת, הם הרשו לעצמם ליצור צורות היקשיות שלא היו במסורת הקדומה, וכן שהדקדוק כניסוחו בבית המדרש הספרדי בימי הביניים השפיע על מסורת הקריאה של דרום תימן.
    • הישג מיוחד במחקר זה הוא הלקסיקון למופעים מורפולוגיים של 1075 שמות מן הקורפוס הנבדק. בלקסיקון נידונו תצורתם, משקלם ומימושם הפונטי של שמות אלו בהשוואה למסורות האחרות מתימן ולכתבי היד ולדפוסים. הלקסיקון חשוב ביותר באשר הוא מביא את סיכום המידע על כל מסורות ההגייה בלוויית תובנות מאלפות.
    • ד"ר יעקב מתמצא במרחבי המסורות ומצוי היטב בספרות המחקר על כל ענפיה והוא כותב כרגיל ובקי שטעמו ונימוקו עמו. חריפות ניתוחיו ניכרת במיוחד במקום שחוקרים קודמים פירשו תופעה נתונה באופן מסוים והוא מוכיח שפירושם מנוּע ומציע ביאור חלופי. לעיתים ד"ר יעקב מכריע במחלוקות פרשניות על תופעות ייחודיות בקריאת יהודי תימן.

ד"ר דורון יעקב הרים תרומה של ממש למחקר מסורות העדות שבכתב ושבעל פה, ועל כך מצאה אותו הוועדה ראוי לקבל את פרס האקדמיה ללשון העברית על שם ציפורה וזאב בן־חיים לשנת תשע"ט.

בירושלים, ח' באייר תשע"ט, 13 במאי 2019

ועדת הפרס: פרופ' אהרן ממן (יו"ר), ד"ר ורד סיידון, ד"ר נורה בונה