מילה נולדת

מקלידים במקלדת

כיום כולנו מקלידים בקלידי המקלדת ומשתדלים להימנע מטעויות הקלדה. מניין לנו הקלידים, המקלדת וההקלדה?

סיפורן של מילים אלו מתחיל לפני מאות רבות של שנים: בארמית של התלמוד מופיעה המילה 'אקלידא' (בכתיבים שונים), שמשמעותה מפתח. מקורה ביוונית (והיא קרובת משפחה של clavis בלטינית ו־ clé בצרפתית).

ועד הלשון חיפש מילה עברית לציון המנענעים של הפסנתר, שכל אחד מהם קרוי key. חיפשו – ומצאו את המילה העתיקה וקבעו אותה בצורה קְלִיד, ולמערכת הקלידים ה-keyboard חידשו את המילה מִקְלֶדֶת.

מכאן הדרך אל מקלדת המחשב הייתה קצרה בהרבה. עולם המחשבים דרש גם פועל ייחודי להפעלת המקלדת, וכך נולד הפועל לְהַקְלִיד בבניין הפעיל – המשמר את צליל המילה קְלִיד.