השתלמויות לעובדי הכנסת, תשע"ט

השתלמויות לעובדי הכנסת:

עורכי הפרוטוקולים של ישיבות הכנסת (ט"ז באדר א', 21 בפברואר)
עובדים במחלקות שונות של הכנסת (כ"ג בניסן, 26 ביוני)

נושאים בהשתלמויות:

סקירה על עבודת האקדמיה
על עבודת המינוח
ביקור בחדר בן־יהודה
האקדמיה ברשתות החברתיות