סבילות, סְבולת, סיבולת

מן השורש סב"ל נגזרו בעברית החדשה כמה מונחים מופשטים: סְבֹלֶת (סבולת), סִבֹּלֶת (סיבולת), סְבִילוּת. להלן נסקור את המונחים, את משמעם ואת תקפותם כיום.

סְבֹלֶת (בלי ניקוד: סבולת)

במונחי האקדמיה נקבע בעבר המונח סְבֹלֶת – במשקל המילה יְכֹלֶת – תמורת tolerance. המונח מופיע לראשונה במילון למונחי חשבונאות של האקדמיה משנת תשכ"ד (1964), ואחר כך במילונים מקצועיים נוספים ובהם המילונים למונחי מדידה, אלקטרוניקה, תכנון מרחבי, כימיה, טכנולוגיית המידע ורפואה.

ואולם לימים התברר שהמונח לא נקלט, ובמקומו משמשת המילה סבילות.

סְבִילוּת

בקרב אנשי המקצוע בתחום הרפואה והביולוגיה וגם בקרב הציבור הרחב השתרש המונח סְבִילוּת במשמעות tolerance, כגון 'סבילות לקור', 'סבילות לתרופות'. בדיון שהיה באקדמיה בשנת תשס"ט (2009) – במסגרת אישור המילון למונחי ביולוגיה – החליטה האקדמיה לאמץ את המילה הזאת ולכלול אותה במילוניה.

למילה סבילות יש כידוע משמעות נוספת – היא תרגומה של המילה הלועזית 'פסיביות'; סבילות היא תכונתו של הסביל – הפסיבי.

סִבֹּלֶת (בלי ניקוד: סיבולת)

בתחום הכושר הגופני משמש מונח המציין את מידת היכולת של הגוף לעמוד במאמץ רצוף. המונח באנגלית הוא endurance.

לאורך שנים נהוג היה להמליץ להשתמש במונח סְבֹלֶת גם במשמעות זו, ואולם רבים הגו והוגים את המילה בצורה סִבֹּלֶת, צורה השקולה במשקל מילים כמו סִיֹּמֶת, בִּקֹּרֶת. בשנת תשע"א (2011) החליטה האקדמיה לאשר את המונח סִבֹּלֶת המשמש בעיקר בצירוף סִבֹּלֶת לֵב–רֵאָה.

נעיר כי במילון למונחי התעמלות של ועד הלשון משנת תרצ"ז (1937) נקבע במשמעות זו המונח הַתְמָדָה (בלעז: סְטָמִינָה, perseverance, stamina).