לתולדות שמות הצמחים דַּם הַמַּכַּבִּים, חַמָּנִית-חַמָּנִיָּה

מאת: עפר כהן

לשוננו לעם נ, א (תשנ"ט), עמ' 48–51

לקריאת המאמר

במאמרו של ראובן מירקין "להשלמת הנמצא במילונים" (לשוננו לעם מט [תשנ"ח], ב, עמ' 65–73), הובאו עדויות להיקרות שמות הצמחים דם המכבים וחמנית/חמניה. בסקירה שלהלן נציג את תולדות שמותיהם העבריים של צמחים אלו, ואגב כך נביא עדויות קודמות בזמן לאלו שהוצגו במאמרו הנזכר של מירקין.