חמשת חומשי התורה באתר מאגרים (תשרי תש"ף, אוקטובר 2019)

אתר 'מאגרים' התחדש לקראת שנת תש"ף, ומעתה אפשר לראות בו את חמשת חומשי התורה מותקנים בדיוק המדעי המחמיר של מפעל המילון ההיסטורי על פי כתב יד לנינגרד. חמשת החומשים, ככל חיבור ב'מאגרים', אף נותחו בניתוח מילוני מלא.

מפעל המילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית פועל זה 60 שנה. באמצעות אתר מאגרים הוא מנגיש את אוצרות המפעל לציבור החוקרים והמתעניינים. באתר מוצגת היצירה הספרותית העברית של שלושים ואחת מאות שנות עברית, ובד בבד משתקף בו השימוש בלשון העברית במהלך הדורות.

החיבורים המוצגים באתר נודעים באיכותם המדעית – הם מועתקים על פי כתבי היד הטובים ביותר או על פי דפוסים ראשונים. המאגר מתייחד בעושר הסוגות והתקופות הכלולות בו. מוצגים בו זה לצד זה מכתבי בר־כוכבא וכתבי י"ח ברנר, ספרות תלמודית וספרות קראית, ספרי מדע ובלשנות ועוד. הוא המאגר היחיד שכלול בו הפיוט הקדום.

שיוך כל מילה ומילה לערך מילוני וניתוחה הדקדוקי אִפשרו לבנות כלי חיפוש ייחודיים ומדויקים הכוללים את הניתוח הדקדוקי של כל מילה ומילה במאגר ושיוכה לערך מילוני. המידע הדקדוקי אף מציג לעיני המעיינים בטקסטים כלי פיענוח מעולים.

מאגרי המילון ההיסטורי מבטאים הלכה למעשה את אחדותה והמשכיותה של העברית בכל תולדותיה. אוסף הערכים ושורשיהם כשלעצמו מספק מידע רב־ערך על העברית ומשמש תשתית לפיתוחים נוספים של האקדמיה. במאגרים הושקעו ומושקעות שנות עבודה של שלושה דורות של מלומדים ומשאבים גדולים לפיתוח טכנולוגי של תוכנות ייעודיות.