בית הספר העברי הראשון

למערך השיעור "תחיית העברית"

עברית לומדים בעברית? ובאיזו שפה לומדים מתמטיקה ופיזיקה?

היום זה אולי נראה מובן מאליו, אבל בשנת 1886, כשהוקם בית הספר העברי הראשון בעולם, זה היה כמעט בלתי אפשרי.

בתקופה ההיא הילדים לא דיברו עברית לפני שנכנסו בשערי בית הספר, ולמורים חסרו מונחים רבים בכל מקצועות הלימוד. דלות השפה ניכרה בעיקר במקצועות המדעיים, ועוד לא הזכרנו את המחסור בספרי לימוד בעברית. היה חשש אמיתי שה"התעקשות" על העברית תבוא על חשבון רמת הלימודים.

בסופו של דבר הצליחו המורים להתגבר על הקשיים. התלמידים לא רק למדו בכיתה בעברית אלא גם שיחקו בחצר בעברית, והמשיכו כך אפילו אחרי שעות הלימודים. בוגרי בתי הספר העבריים השפיעו על ידיעת העברית של כל הסובבים אותם, וכך גדל מעגל דוברי העברית בארץ.

בית הספר העברי הראשון הוקם במושבה ראשון לציון, והוא פועל גם היום. בית הספר קרוי על שם מנהלו הראשון מרדכי חביב לובמן. המהפכה שהוביל נטמעה היטב: כיום כמעט כל בתי הספר בארץ מלמדים את כל מקצועותיהם בעברית. אבל אל תשכחו מי היה הראשון!

תמונת מחזור של תלמידים מראשית ימיו של בית הספר חביב, 1905