צילום בן־ציון פישלר

העוגה וחבית היין; הגונב מגנב

לקריאת המאמרים

בחודש מרחשוון תש"ף (נובמבר 2019) הלך לעולמו בן־ציון פישלר שבע ימים ומעשים.

עד לפרישתו לגמלאות עסק ב"צ פישלר בהנחלת הלשון העברית בתפוצות במגוון תפקידים: הוא ניהל את האגף להנחלת הלשון בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית, היה מתאם הלשכה לקתדראות ללימודי העברית באוניברסיטאות בחו"ל וריכז את המועצה להנחלת הלשון. הוא היה שליח הסוכנות היהודית בתפוצות, לימד באולפנים ובאוניברסיטאות בישראל ובתפוצות, הדריך מורים ומדריכי מורים וערך ספרי הדרכה למורים.

בן־ציון פישלר שלח ידו גם במחקר העברית, ועיקר מעייניו בתחום זה היה חקר הניבים והפתגמים. מאמריו התפרסמו בכתב העת לשוננו לעם שבהוצאת האקדמיה ובבמות אחרות ובהן 'ידע־עם' ועיתון הארץ. בייחוד חביבים היו עליו ״פתגמי חז״ל שחז״ל לא אמרום״.

לזכרו המבורך אנחנו מביאים כאן שניים ממאמריו הרבים:

  • העוגה וחבית היין, לשוננו לעם מב (תשנ"א), עמ' 149–150
  • הגונב מגנב, לשוננו לעם מד (תשנ"ג), עמ' 80