שלטי חוצות בתל אביב

לקראת יום העברית תש"ף האקדמיה ללשון העברית ועיריית תל־אביב–יפו פורסמו כרזות ססגוניות הנושאות מילים חדשות ברחבי העיר העברית הראשונה.