מיצג חגיגי בתל אביב

במסגרת שיתוף הפעולה בין האקדמיה ללשון העברית לעיריית תל־אביב–יפו הוקרן בערב יום העברית תש"ף מיצג אורות חגיגי של אותיות האל"ף־בי"ת על חזית בית העירייה.