תרגילים בצורפותית מדוברת

לרדד, להטביע, להחתים, להשחיר, לכבוש, לשבץ, להרפות, למשוך, להבריק… אלו רק מקצת הפעולות שמבצע הצורף המסורתי.

הצורפת ענת גולן פנתה לאקדמיה ללשון העברית בחיפוש אחר דרך להביא את דברהּ של הצורפות העכשווית אל מעבר הקהילה "דוברת השפה", החוצה והלאה אל הקהל הרחב. אמצעים המתווכים בין שפות שונות כמו מילונים, לקסיקונים ומגדירים שימשו נקודת מוצא, ומילים הלקוחות מן השפה המקצועית של המלאכה הפכו למפתח המרכזי במיזם.

מונחים בעלי כפל משמעות או יותר כמו 'רידוד', 'הטבעה' ו'השחרה' קיבלו פירושים חדשים והקשרים רחבים. בתווך שנוצר בין ההיבט המקצועי – המתאר פעולה טכנית – ובין ההיבט המופשט־הסמלי שמייצגת המילה, נרקמו תכשיטים ואובייקטים. כל מילה קיבלה פרשנות חומרית ועיצובית ייחודית לה ובהשראתה.

הפרויקט של הצורפת ענת גולן נערך במסגרת התואר השני בעיצוב תעשייתי – בצלאל (מנחה: חנן דה לנגה) בשיתוף האקדמיה ללשון העברית.

התערוכה הוצגה באירוע המרכזי של יום העברית תש"ף במתחם ביאליק בתל אביב.

* בטקסטים המצוטטים בתערוכה הגדרות מתוך המילון העברי המרוכז מאת אברהם אבן־שושן, הוצאת קרית הספר בע"מ, ירושלים 1988, וטקסטים שחוברו במזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית במיוחד לתערוכה זו.

צילומים: מאור מיכאילוב, שי בן אפרים, דימה פבלנקו