עדכון על התחרות הפומבית לתכנון מִנווה האקדמיה ללשון העברית (טבת תש"ף, מרץ 2020)

תחרות פומבית דו־שלבית לתכנון מִנווה האקדמיה ללשון העברית

(קריה ומוזאון לעברית בקריית הלאום בירושלים)

הודעה על ביטול הסיור והזמנה לסיור אישי

 

בשל המצב והנחיות משרד הבריאות לא נקיים את הסיור המתוכנן במועד שנקבע – האדריכלים מוזמנים  לקיים סיור אישי באתר התחרות בכל מועד שימצאו לנכון. מצורפים בזה דגשים לסיור.

שאלות הבהרה יש להפנות בכתב בלבד, לא מאוחר מיום שלישי, ו' בניסן, 31 במרס, לכתובת הדוא"ל  taharut@isra-arch.co.il.

אפשר לעיין בהזמנה, בחומר הרקע ובתנאי התחרות באתר התאחדות האדריכלים www.isra-arch.org.il.

לסיור מדומה (וירטואלי) במודל התלת-ממדי של עיריית ירושלים.