קול קורא מירושלים עיר השלום

מאת איש העלייה השנייה נפתלי אברהמיהו (1935)

מצאנו בארכיון שלנו מסמך יפה ומרגש: "קול קורא מירושלים עיר השלום לקהלות ישראל, בתי כנסיות, רבנים, ראשי־עם ולכל אחינו בני ישראל בארץ הקודש ובתפוצות הגולה".

הקול הקורא פורסם בט"ו בשבט תרצ"ה (19 בינואר 1935) בעברית ובאנגלית. הכותב מפציר ביהודי העולם "לשוב ולהזכיר בכל ברכותינו את המושג אשר היה יקר מכל יקר בעמנו בכל הדורות – הוא מושג השלום", וממליץ "להנהיג מילה זו בתור ברכה בפגוש יהודי את רעהו ובהיפרדו ממנו".

מחבר הקריאה סבור כי "על פי אמרת שלום זו יכירו וידעו זה את זה כל שבעה עשר מיליון היהודים שבעולם". לדעתו, באמצעות ברכת השלום יהפוך השלום "לערך מוסרי־דתי קיים, חיוני ומפעיל בהווי האנושי בכלל."

המחבר הוא איש העלייה השנייה נפתלי אברהמיהו (1889–1973), יליד קמינקה שברוסיה. עוד לפני עלייתו ארצה בשנת תרס"ח (1908) דיבר עברית והקפיד על הברה ספרדית. אברהמיהו פעל לקידום רעיון השלום העולמי, וניהל בעניין זה התכתבות ענפה עם מנהיגים בעולם. הוא אף ביקש להפיץ את העברית כלשון בין־לאומית ולשם כך ביקש לפשט את הכתיב העברי. בספרייה הלאומית שמורות שתי חוברות שפרסם: "הנחלת השפה לעם" (1927) ו"קריאה עברית נכונה" (1929).

הקול הקורא פורסם בעיתון "ההד – ירחון חרדי מרכזי ליהדות ולבנין הארץ" (ראה אור בירושלים בשנים 1925–1953). בשבועון "העולם" מיום ג' בתמוז תרצ"ה (4 ביולי 1935) פרסם המחבר שוב את הקול הקורא ש"נערך ע"י הד"ר דוד ילין, והוגה ע"י הרב הראשי לא"י הגרא"י קוק".