מילון, יצחק. כריכה

מילון ספרדי-עברי מאת יצחק ספיבקוב

אנו מתכבדים להביא כאן לעיון קהל החוקרים והמתעניינים מילון ספרדי–עברי רחב היקף, פרי עמלו של הסופר והמשורר יצחק סְפּיבָקוב (1874–1968), יליד אודסה, אשר מצא מקלט מן הרדיפות והפוגרומים בעיר מנדוסה שבארגנטינה, שאליה היגר ב־1923.

המילון הוא חלק מעיזבונו של ספיבקוב, אשר הועבר בידי בני משפחתו אל ארכיון האקדמיה בתיווכו של ד"ר מרדכי מישור, חבר האקדמיה ללשון העברית.

כך תיאר מרדכי מישור את המילון: "אוצר של מילים נרדפות, תזאורוס בעגה הבלשנית, ערוך על פי אוצר המילים של מילון האקדמיה המלכותית ללשון הספרדית. המילון נועד להראות את עושרה של העברית ולהוכיח שכל מה שאפשר לומר בלשון זרה אפשר לומר גם בעברית. יצוין לזכותו שאינו מתייחד בחידושי מילים דווקא אלא באיסוף מייגע של כל מקורות הלשון העברית לדורותיה".

למאמרו של מרדכי מישור "מפעל הארכיון של יצחק סְפּיבָקוב"

לעיון בכרכי מילונו של יצחק ספיבקוב: