פרטיות

האקדמיה ללשון העברית אינה אוספת ואינה אוגרת מידע על הגולשים ונתונים אישיים שלהם.