למד עברית למבוגר על פי דרכו

מכתב של עולה חדש מגרמניה אל ועד הלשון (1940)

בארכיון האקדמיה מצאנו מכתב משנת 1940 אל ועד הלשון המעיד על התשוקה שבערה ביישוב העברי בארץ ישראל המנדטורית לשפה העברית.

הפונה הוא ד"ר קורט רוזנטל מתל אביב, עולה חדש מגרמניה, שמבקש להביע את תמיכתו במאבק של ועד הלשון נגד "העלונות בשפה הגרמנית" (העלונים).

ד"ר רוזנטל מציג את עצמו: "גם אני עולה מגרמניה ובאתי ארצה לפני עשרה חודשים. אני ציוני שלושים שנה ויודע היטב מאד, שלשפה העברית ורק לשפה העברית יכולה להיות רשות להישמע בארצנו ואין פה המקום להצדיק את האנשים האלה, שקונים וקוראים את העלונות הגרמניות [העלונים הגרמניים]"

ד"ר רוזנטל אינו מסתפק בכך אלא מציע דרכים מעשיות לשיפור הוראת העברית למבוגרים שכן "יותר טוב הוא מלגנות, לעזור להם בכל אופן האפשרי ללמוד את שפתנו".

בהמשך דבריו עומד ד"ר רוזנטל על בעיה הניצבת לפני המבקשים ללמוד עברית: יש שיטות לימוד שונות וספרי לימוד שונים, "אולם מה הוא מתאים לאחד, אינו מתאים לאחר". אלא שלא תמיד אדם יכול לבחור בנחת רוח את השיטה שמתאימה דווקא לו, וכך הלומד בוחר בעקבות ידידיו ומכריו ספר או מרצה ורק אז מגלה שאינם מתאימים לו. וכאן מציג רוזנטל את עיקר הבעיה לדעתו: "חסר לנו מקום שאפשר בו מה שנחוץ לאחד, ובלי כל דחק שהוא. אם יבואו אל בית מסחר לספרים, הסוחר רוצה למכור, זה עסק שלו – ויתביישו לדפדף זמן רב בספרים שונים ולעזוב את החנות בלי לקנות משהו".

רוזנטל מציע פתרון: "עורכים תערוכה קיימת מכל ספרי הלימוד בחדר "מגדל" מספיק לשבת בו ולדפדף בספרים בלי הפרעה. ויהיו שם גם פרוזפקטים מכל המורים ומכל הקורסים שבתל אביב עם כל הפרטים. התערוכה לא תהיה מקום מכירה והתחרות לסוחרים, כי אם לאינפורמציה, כדי שהמבקר יוכל לבחור ולראות הכול בלי דחק".

לאחר הצגת הפתרון הכותב מצהיר: "אני משתדל ללמוד עברית ומאז ומעולם חפשתי ההזדמנות הנ"ל. ואם יש כבר הזדמנות כזו, אז צריכים לפרסם אותה בלי הפוגות בעתונים העבריים ואפילו בעלונות הגרמניות". הכותב מסיים את מכתבו בהתנצלותו על שגיאותיו בעברית.

מכתבו של ד"ר רוזנטל מוען אל מרדכי אזרחי, מן החברים הפעילים בוועד הלשון ומעורכי המדור "לשוננו לעם" בעיתון הארץ. אזרחי נמנה עם חלוצי הספרות הפדגוגית בעברית וכתב ספרי לימוד רבים, בהם "ספרנו" ו"כרמנו", וכן נמנה עם מניחי היסודות לספרות ילדים במקור ובתרגום וכן לספרות מדעית פופולרית.

למד עברית למבוגר על פי דרכו 1

למד עברית למבוגר על פי דרכו 2