בְּרָכוֹת וּבִטּוּיֵי נִמּוּס

רשימה מתוך זכרונות ועד הלשון ו (1928)

בחוברת השישית של "זכרונות ועד הלשון" משנת תרפ"ח (1928) התפרסמה רשימת ברכות וביטויי נימוס: ברכות רגילות, ברכות לשבת, לחגים ולמועדים, ברכות לפגישות ופרידות, לסעודה, לחתונה, להולדת הבן, לעלייה לתורה, לחולה, ללובש בגד חדש, ביטויי נימוס וענווה ועוד.

ועד הלשון פרסם את הרשימה כדי להעמיד לרשות דוברי העברית – שרובם לא היו דוברים ילידיים – דרכי ברכה וביטויי נימוס. אפשר להתרשם שרבים מן הביטויים והברכות נשענים על המקורות או מוכרים מן הכתיבה העברית לאורך הדורות.

מעניין לעיין בברכות ובביטויים ולהתרשם מה מהם נשאר עד ימינו אלה.