האקדמיה ללשון העברית בת חמישים

האקדמיה ללשון העברית בת 50

עם אישורו של "חוק המוסד העליון ללשון העברית" באלול תשי"ג (1953) התכנסה האקדמיה ללשון העברית לישיבת הכינון בכסלו תשי"ד (1953). היא החלה בפעולתה בעיקר בשני תחומים: הקמת מפעל המילון ההיסטורי של הלשון העברית לתקופותיה והכוונת הלשון העברית בימינו במינוח, בדקדוק, בכתיב, בתעתיק ובפיסוק.

במלאות חמישים שנה לאקדמיה ללשון העברית בא הכרך הזה לספר בקצרה על מפעלותיה ולהציג את חבריה ואת עובדיה ואת פועלם מאז כינון האקדמיה ועד עתה.

לתוכן העניינים

לרכישה