התפתחויות בלשון ימינו נמרוד שתיל

התפתחויות בלשון ימינו

עניינו של הספר הוא תיאור בלשני של תופעות בעברית בת ימינו בתחומי ההגה, הצורה, המילון והצירוף (תחביר), והשפעותיהם זה על זה. התיאור מבוסס על קורפוס דבור וכתוב, על דוגמאות מזדמנות ועל מחקרי שטח מתוכננים.

בספר מושווית המציאות הלשונית העולה מן הקורפוס בתחומים הנזכרים לעברית כפי שרצו לעצבה מחיי הלשון וכפי שאכן נלמדה בבתי הספר באירופה. שאיפתם הייתה להשתית את העברית החיה על לשון המקורות הקדומים. נמצא כי  פעמים הרבה העברית בת ימינו ממשיכה את דרכה של לשון המקורות המופתיים ומותאמת לכלליה, אך  לא פעם היא חורגת ממנה, בעיקר במגמה של פישוט. הספר מראה את השתלשלותם של החריגות והשינויים הללו, כיצד התרחשו ומדוע, ואיך קנו להם שביתה בלשון ימינו הדבורה והכתובה.

ד"ר נמרוד שתיל למד בחוגים לבלשנות וללשון העברית באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל אביב. עבודת הדוקטור המצטיינת שלו בהדרכת פרופ' חיים רוזן ז"ל עסקה במבני קבוצות שם עצם בלשון הדבורה. תחומי מחקרו העיקריים הם השוואה בין המורשת הלשונית למציאות הלשונית בימינו וחקר הלשון הדבורה. כן הוא פרסם מאמרים בחקר העברית העתיקה ומסורות הלשון בימי הביניים. ד"ר שתיל לימד באוניברסיטת ננסי בצרפת, באוניברסיטת חיפה ובמכללת אורנים. כיום הוא ראש החוג ללימודי הבעה ולשון במכללה האקדמית צפת.

לתוכן העניינים

לרכישה