מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית שמא יהודה פרידמן

מחקרי לשון ומינוח בספרות התלמודית

החיבור הזה עוסק בענייני לשון ובענייני מינוח בספרות התלמוד, בשורה ארוכה של בירורים. בספר ארבעה שערים. הראשון, "תעלומות עולם", מציע עשרים ושבעה בירורים, וצורפו להם שלושה נספחים. השער השני עוסק בבירור תורת השטרות בתלמוד בחמישה-עשר בירורים, ועמם שלושה נספחים. השער השלישי מביא חמישה-עשר בירורים בחקירת המונח "בריבי" ונספח אחד. השער הרביעי מוקדש לעיון במונח "סתימתאה" בשבעה-עשר עיונים וחותם אותם נספח אחד.

צד משותף לארבעת הבירורים המקיפים לפרקיהם ולנספחיהם – מדובר בעיונים הרואים אור לראשונה בחיבור הזה בידי אחד מחשובי חוקרי התלמוד, נוסחותיו ולשונו בדור הזה.

שמא יהודה פרידמן הוא פרופסור מן המניין בבית המדרש לרבנים באמריקה. שם הקים את המכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן, והוא מופקד על הקתדרה לתלמוד ולספרות רבנית ע"ש בנימין ומינה ריבס. הוא היה פרופסור (מן החוץ) במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר־אילן והקים בה את מפעל אוצר עדי הנוסח לספרות התנאית של אוניברסיטת בר־אילן ואת האיגוד לפרשנות התלמוד. הוא חבר האקדמיה ללשון העברית וחבר האקדמיה האמריקאית לחקר היהדות ופרסם מחקרים בספרות התלמודית, לשונה ופרשנותה. בשנת תש"ע קיבל את פרס מפעל הפיס למדעים ולמחקר ע"ש לנדאו בספרות חז"ל ותקופת המשנה והתלמוד ויצא לאור קובץ מחקריו "סוגיות בחקר התלמוד הבבלי". בשנת תשע"ג יצא לאור קובץ מאמריו "לתורתם של תנאים: אסופת מחקרים מתודולוגיים ועיוניים". בשנת תשע"ד הוענק לו פרס ישראל בחקר התלמוד.

לתוכן העניינים

לרכישה