מילון למונחי גאודזיה עברי אנגלי ואנגלי עברי

מילון למונחי גאודזיה

תחילתו של מילון זה במצע למילון למונחי גאודזיה משנת 1950 שנדון לפי שלוש רשימות: רשימת יסוד, רשימת מונחי הפוטוגרמטרייה והשלמות לרשימת היסוד. הודעת סיכום מלאה שנערכה בעזרתו ובעצתו של פרופ' ב' שמוטר מהטכניון, נשלחה בספטמבר 1967, אך לא הוגשה לאישור האקדמיה. ההערות להודעת הסיכום נדונו עד ינואר 1971.

חברי הוועדה המקצועית הישנה היו: מטעם האקדמיה – האדונים עלי איתן ויחיאל בן-נון, ואנשי המקצוע – האדונים ב' גוסינסקי, מ' גייסלר, א' וילנסקי, פ' יואלי, ל' שטוך, א' שישא וא' שקלרסקי. מזכיר הוועדה היה אורי אסטרחן.

בספטמבר 1973 הוחל בעדכון החומר בעזרת מילון גרמני מקיף בנושא, אך החומר לא הגיע לדיון.
בנובמבר 1985 הציע רשימה חדשה פרופ' ל' שטוך מהמחלקה לגאודזיה בפקולטה להנדסה אזרחית בטכניון. את המונחים העבריים הכינו ועיבדו למצע פרופ' שרגא אירמאי וד"ר יעקב לוי על פי המלצות הוועדה המקצועית הישנה ועל פי קביעות האקדמיה. בהכנת המצע נסתייעה הוועדה בספרות עזר.

חברי הוועדה היו: מהטכניון – פרופ' שרגא אירמאי, ד"ר יעקב לוי, פרופ' ח' פפו, פרופ' ב' שמוטר; מהמרכז למיפוי ישראל – ד"ר ר' אדלר, מר צ' שתרוג; מאוניברסיטת חיפה – ד"ר ג' גת; מאוניברסיטת תל-אביב – פרופ' פ' יואלי; ממע"ץ – מר א' לזר; מהאקדמיה – פרופ' יעקב מנצור; כן השתתפו: מר ע' כהן בישיבה א' ומר ג' גולוד מהמרכז למיפוי ישראל בישיבות י"ג וט"ו. רכזת הוועדה עד ישיבה י"ג הייתה הגב' רות אידלברג ולאחר מכן הגב' רינה גורן.

מליאת האקדמיה אישרה את המילון למונחי גאודזיה בישיבה מס' 203 ביום כ' באדר ב' תשנ"ב, 25 במארס 1992. המילון ראה אור בשיתוף המרכז למיפוי ישראל של משרד הבינוי והשיכון.

לרכישה