האקדמיה ללשון העברית. מילון למונחי התחבורה היבשתית

מילון למונחי התחבורה היבשתית

בשנת תשנ"ה (1995) כוננה האקדמיה ללשון העברית ועדה למונחי תחבורה, בעקבות פנייתו של שר התחבורה דאז, ישראל קיסר. הוועדה החלה את עבודתה בישיבה חגיגית במשכן הכנסת בהשתתפות שר התחבורה ובכירי משרדו, נשיא האקדמיה משה בר־אשר, נציגי ענפי התחבורה וחברים מן האקדמיה. בישיבות עבודה שהתקיימו לאחר מכן הוסכם לפעול באמצעות תת-ועדות לפי ענפי התחבורה: תחבורה יבשתית, תחבורה אווירית ותחבורה ימית.

בתחום התחבורה היבשתית נדונו כמה רשימות: (א) מונחי תחבורה מסילתית – כ-600 מונחים שנבחרו מתוך רשימה שהכין ארנסט ענבל ז"ל; הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בז' בטבת תשנ"ח (5 בינואר 1998; ישיבה רל"ח). (ב) מונחי תכנון תנועה, רִמזוּר ומהירות – כ-350 מונחים; הרשימה אושרה במליאת האקדמיה בכ' באדר ב' תש"ס (27 במארס 2000, ישיבה רנ"ג) ובט"ו במרחשוון תשס"א (13 בנובמבר 2000, ישיבה רנ"ד). (ג) מונחי תכן דרכים, צמתים ומחלפים – כ-250 מונחים; הרשימה אושרה במליאת האקדמיה ביום כ' באדר ב' תשס"ג (24 במארס 2003, ישיבה רע"א).

עם תום הדיונים ברשימות הללו יזמו אנשי המקצוע הפקת מילון בדפוס המבוסס על רשימות המונחים שאושרו. המונחים למילון נאספו מן הרשימות האלה: המילון למונחי הנדסת דרכים (תש"ן), תחבורה מסילתית (תשנ"ח), תחבורה יבשתית (תש"ס–תשס"א ותשס"ג). עוד הוחלט להשלים את הרשימה ולהוסיף מונחים בעיקר מן התחומים האלה – ניטול ומטען, מיתון תנועה, מעקי בטיחות, מונחי רכב (שיש להם חשיבות בהנדסת תנועה ובתכנון תחבורה).

במהלך הכנת המילון הושלמו ועודכנו ההגדרות למונחים ונוספו הערות מבהירות לפי שיקול דעתם של אנשי המקצוע.

הרשימה שהתקבלה כוללת כ-1,800 מונחים ובהם כ-400 מונחים חדשים או שחל בהם שינוי. הרשימה המלאה אושרה במליאת האקדמיה ביום י"ג בסיוון תשס"ח (16 ביוני 2008, ישיבה ש"ד).

העושים במלאכה:

חברי הוועדה למונחי תחבורה יבשתית: אנשי המקצוע – סימונה גולדנברג (משרד התחבורה) – יושבת ראש הוועדה, יעקב אבוטבול (רכבת ישראל), גד בכרך (המכון הישראלי לתכנון ומחקר תחבורה), פנחס בן שאול (משרד התחבורה ורכבת ישראל), תומר גודוביץ' (אוניברסיטת תל-אביב), דורון יזרעאלי ז"ל (רכבת ישראל), דן לינק (הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים), רפי מלצר (קואפרטיב דן), בנימין פרישר (הטכניון), ישעיהו רונן (משרד התחבורה).

חברי האקדמיה – אהרן אמיר ז"ל, אברהם יבין, קציעה כ"ץ.

מזכירת הוועדה: צביה זמירי.

עוד תרמו לעבודת הוועדה מקרב אנשי המקצוע: אילון אורון, אודי אפרת, דורון בלשה, יורם בן יעקב, יאיר ברק, דן גולדנברג, אריאלה דאור, גדעון השמשוני, קובי וטנברג, שמחה ניר, מתיה עינב, אילן פלקוב, אבישי צדר, בקי שליסלברג, נתן תומר.

חברי הצוות להכנת המילון המודפס: פנחס בן-שאול (יושב ראש), סימונה גולדנברג, דן לינק.

הערות רבות וחשובות העירו חברי האקדמיה שרגא אירמאי ז"ל ושמואל פסברג, חבר ועד המינוח לשעבר אמנון שפירא, עובדות האקדמיה רונית גדיש ומלכה זמלי.

[למילון המודפס:] נטלי אקון מן המזכירות המדעית של האקדמיה ערכה את המילון בהשתתפות רונית גדיש. קרא את המילון והעירו הערות על המונחים באנגלית שמואל פסברג. סול כהן וליזה מוהר ממדור ההוצאה לאור של האקדמיה עמלו על הסְדָר ועל הכנסת התיקונים. פנחס בן-שאול ליווה את הפקת המילון בכל שלביו במסירות רבה.

אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה, תיאם בין האקדמיה למשרד התחבורה בשלבי הפקת המילון והפצתו.

תודת האקדמיה ללשון העברית נתונה לחברי הוועדה למונחי התחבורה – אנשי המקצוע וחברי האקדמיה – על עבודתם המסורה לאורך השנים, וכן שלוחה תודת האקדמיה לכל מי שתרם למילון הן בהערות על המונחים הן בהפקת המילון.

הערה: ההגדרות למונחים אינן באות במקום ההגדרות המשפטיות או המקצועיות, אלא מיועדות להבהיר את משמעות המונח.

***

ביום כ"ה בטבת תשס"ד (19 בינואר 2004) חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה מונחי תחבורה – מונחי תכן, דרכים, צמתים ומחלפים.

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 5281, י"ח באדר תשס"ד (11 במארס 2004), עמ' 2277.

ביום ח' באב תשע"א, 8 באוגוסט 2011 חתמה שרת התרבות והספורט, ח"כ לימור לבנת, על הודעה שהאקדמיה ללשון העברית אישרה את את רשימות המונחים האלה: תחבורה מסילתית, מונחי תכנון תנועה, מונחי רמזור ומהירות, מונחי תחבורה יבשתית (כ-400 מונחים חדשים ומעודכנים).

הודעה על כך פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 6300, כ"ז באלול תשע"א (26 בספטמבר 2011), עמ' 6839.

המילון יוצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית, ירושלים תשע"ב – 2012.

לרכישה