מילון למונחי צבעות עברי-אנגלי ואנגלי-עברי

מילון למונחי צבעות

עוד בשנת תרצ"ד (1934) פרסם ועד הלשון העברית ב"לשוננו" ו' (א, עמ' 87-83) רשימה של 270 מונחי צבעים עם שקילים בגרמנית. מונחי צבעים מעטים הובאו במילון למונחי הבולאות של האקדמיה, תשנ"א 1991.

בשנת תשמ"א (1981) הכין הא' יעקב לוי מהוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה מצע למילון למונחי צבעות. הדיון בו נמשך לסירוגין בין השנים 1991-1982. במהלכו עדכנו את המצע בפרקים נוספים האדונים שרגא אירמאי ויעקב לוי והגב' רינה גורן.
הדיון נערך לפי נושאים אלו: חומר-הצבע ומראה-הצבע; מצבים בחומר; רכיבי חומר-הצבע; תכונות חומר-הצבע; פגמים בחומר-הצבע; חומרי-צבע לפי ייעודם; חומרי-צבע לפי הרכבם; חומרי-צבע לפי תכונותיהם; חומרי-ציפוי; מבנה-הציפוי; תכונות אופטיות של הציפוי; סוגי לכות וּוַרניות; ממסים ומדללים; שמנים; שׁרפים; מוספים; תכונות הצבען; תכונות המשטח; כלים וחומרים להכנת המשטח; אִכשור חומר-הצבע; השׂמת חומר-הצבע; כלי-השׂמה וחלקיהם; ייבוש; גימור; דיגום; פגמים בַּדוֹק היבש; צבעים, גוונים ותכונותיהם; בדיקות ומבחנים.
חברי הוועדה שדנה במונחים היו אנשי המקצוע: האדונים ד' אבן-אור, מ' אונגר, ע' הרדוף, י' וייט, ל' זלדיס, ד' מדזיני, פ"ב מונק, א' פיקרצ'יק, ו' רוטשילד, ד' רייזינגר והגברות ב' אייזנווסר ור' זבה. נציגי האקדמיה היו: האדונים עוזי אורנן, שרגא אירמאי, אילן אלדר ואורי שמעוני. בכמה מן הישיבות השתתפו הגברות יוכבד הבר וע' קלין. רכזי הוועדה היו הא' יעקב לוי והגב' רינה גורן.
עזרו לוועדה בהערותיהם: הגברות צפורה לוין ונורית רייך והאדונים עלי איתן, אהרן אמיר, י' בן-נון, י' לבני, ר' לוי, מ' מייזלש, אמציה פורת, ד' קרן ויהודה רצהבי.
מליאת האקדמיה אישרה את המילון למונחי הצבעות בישיבה 180-179 ביום י"ח בסיוון תשמ"ו, 25 ביוני 1986, ובישיבה 203 ביום כ' באדר ב' תשנ"ב, 25 במארס 1992.
המילון למונחי הצבעות מחזיק כ-1300 ערכים מסודרים לפי סדר אלף-בית עברי ואנגלי.

עריכת המילון והכנתו לדפוס נעשו בידי הגב' רינה גורן.

ההגהה הסופית נעשתה בידי הא' שרגא אירמאי והגברות רינה גורן ויוכבד הבר.

הוועדה המרכזית למונחי הטכנולוגיה מודה לכל מי שטרחו ועזרו בהכנת המילון.

ראויה לציון ולתודה מיוחדת חברת "טמבור בע"מ, תשלובת צבעים וכימיקלים" על סיועה האדיב במימון הוצאתו של המילון לאור.
תודתנו נתונה גם ל"אלתן תקשורת בע"מ" על סיועם בהבאת המילון לסְדר ובהדפסתו.

***
ביום י"א באב התשנ"ב (10 באוגוסט 1992) חתמה שרת החינוך והתרבות שולמית אלוני על הודעה שהמילון למונחי הצבעות אושר במליאת האקדמיה.

ההודעה פורסמה ב"רשומות", ילקוט הפרסומים 4041, ט"ו באלול התשנ"ב (13 בספטמבר 1992).

המילון יצא לאור בהוצאת האקדמיה ללשון העברית והטכניון – מכון טכנולוגי לישראל, הוועדה למונחי הטכנולוגיה, חיפה, התשנ"ג – 1992.

הערה: תיקון לשמות צבעים המורכבים משם צבע ומשם עצם (כגון יָרֹק-הֲדַסִּי, אָפֹר-פְּלָדִי) התקבל במליאת האקדמיה בישיבה 213 ביום כ"ב בטבת תשנ"ד, 5 בינואר 1994.

לרכישה