מינוח עברי בימי הקורונה (אב תש"ף, אוגוסט 2020)

במכתב למשרדי הממשלה ולמקבלי ההחלטות האמונים על הטיפול במשבר הקורונה האקדמיה ללשון העברית פונה בקריאה לחשוב עברית – גם כשמגפת הקורונה דורשת המצאות חדשות.

ברור לכול שימי הקורונה מעמידים אתגרים רבים למשרדי הממשלה בכל התחומים, והערכתנו נתונה לכל נושאי התפקידים במשימה כבדת המשקל הזאת על העבודה המאומצת לטובת אזרחי מדינת ישראל.

בתוך כך מוצעים ונוצרים פתרונות מגוונים לבעיות הרבות שהמגפה גורמת, אבל בבחירת השמות לפתרונות האלה יש נטייה למקבלי ההחלטות להשתמש במונחים לועזיים, והדוגמאות לכך רבות:

בצבא נולדו הקפסולות ועברו אחר כך למשרד החינוך וממנו לבתי הספר. "קפסולה" היא כמוסה בעברית, ואם לא רוצים ללמוד בכמוסות אפשר ללמוד בקבוצות סגורות או בקבוצות קבועות.

לקראת סוף שנת הלימודים דובר על מבחן פרונטלי במקום מבחן בכיתה או מבחן פנים אל פנים. ולקראת שנת הלימודים הבאה מתוכננת למידה היברידית – שילוב של לימוד מרחוק ושל לימוד בכיתה – במקום הצירוף העברי המתבקש למידה משולבת.

בתחילת הדרך הוכרז על מתחמי דרייב אין לבדיקות קורונה – ביוזמת הד"ר אבשלום קור הוצעה החלופה היבדק וסע – וזו אומצה בשמחה במגן דוד אדום. עתה מדברים על מופעים בשיטת "דרייב אין" – וגם כאן אפשר וכדאי לחשוב על צירוף עברי, כגון חנו וצפו.

לאחרונה מונה פרויקטור לתוכנית 'מגן ישראל', ועתה עמלים יועצי הלשון ברשתות השידור להנחיל חלופה עברית בשידורים – מנהל או ממונה. לצד הפרויקטור הוזכרו האופרטור והרגולטור. גם כאן יש מילים עבריות מן המוכן כמו מפעיל או מבַצע ל"אופרטור", וכנגד "רגולטור" – מפקח או מאסדר.

במכתב שנשלח למשרד ראש הממשלה, למשרד הבריאות, למשרד החינוך,למשרד האוצר ולמועצה לביטחון לאומי – המזכירות המדעית של האקדמיה מציינת כי היא עומדת לרשות המעוניינים, וכי היא מוכנה לסייע במציאת פתרונות עבריים.