כריכה של ספר: עת האסף זאב בן חיים

עֵת הֵאָסֵף, א: מילים ומילונאות

כרך זה, "מילים ומילונאות", פותח את "עֵת הֵאָסֵף", אסופת מאמריו של פרופ' זאב בן־חיים, גדול חוקרי העברית שפעלו בארץ ישראל בזמן החדש.

המכונס בכרך זה מוצג בשני מדורים. האחד מאמרים על משמעויותיהן וגיזרונן של מילים עבריות וארמיות, והשני מאמרים ורשימות על מילונאות, ובייחוד דברים על מפעל המילון ההיסטורי ללשון העברית, שבן־חיים היה יוזמו, מקימו ומעצב דמותו.

מחקריו של בן־חיים חובקים את כל תקופות הלשון העברית ונוגעים בכל סוגי העיון בשפה – בפונולוגיה, במורפולוגיה, בתחביר, באוצר המילים וסידורו ובהכוונת הלשון ותקנתה. מעשה כביר זה התפרס על פני למעלה משבעים שנה – ראשיתו בשנת תרצ"ו ואחריתו בשנת תשס"ח – וגלגולי השפעתו הגדולה על המחקר ועל ההוראה האקדמית של הלשון העברית ומקצועות מדעי היהדות עדיין קשים לאמדן.

לאחר כרך זה יבואו הכרכים שעניינם שומרונות ודקדוק.

 

זאב בן־חיים (כ"ג בטבת תרס"ח – ל' באב תשע"ג) היה נשיא האקדמיה ללשון העברית (תשל"ד–תשמ"א) וחתן פרס ישראל במדעי היהדות לשנת תשכ"ד.

לתוכן העניינים

לרכישה