כריכה של ספר: שמות מקומות קדומים בארץ ישראל. השתמרותם וגלגוליהם. יואל אליצור.

שמות מקומות קדומים בארץ ישראל, השתמרותם וגלגוליהם (מהדורה שנייה, מורחבת ומשופרת)

השתמרותם של רבים משמות המקומות הקדומים בארץ ישראל בפי תושבי הארץ מהתקופות הקדומות ביותר ועד העת החדשה היא מעין נס תרבותי שאין דומה לו בארצות עתיקות אחרות. בצד ההתרגשות שמעוררת פגישה בלתי אמצעית זו עם ארץ ישראל הקדומה יש כאן כלי מחקרי בעל חשיבות עצומה לחקר הגאוגרפיה ההיסטורית של הארץ, וגם לחקר תולדות הלשון העברית ולשונות אחרות שהילכו בארץ במשך ההיסטוריה הארוכה שלה. ספר זה הוא פרי עמל רב-שנים של מחקר לשוני, גאוגרפי והיסטורי שלווה בשוטטות רבה בנופיה ההיסטוריים של ארץ ישראל. הספר מבוסס בעיקרו על 178 שמות מקומות שנשתמרו בוודאות או כמעט בוודאות מימי קדם ועד העת החדשה. 60 מתוכם נידונו בפרוטרוט, ונאספו מרבית תיעודיהם בכל הזמנים ובכל הלשונות. על סמך השמות שנידונו מחקר זה מנסה להציב קריטריונים אמינים לזיהוי שמות אחרים שנתוניהם ודאיים פחות, ובכך להשתחרר מן החופשיות היתרה של זיהוים על סמך דמיון לשוני קלוש, שאפיינה לעתים קרובות את חקר הגאוגרפיה ההיסטורית של ארץ ישראל.

שמות המקומות שהשתמרו מספקים לחוקרי הלשון העברית ולשונות אחרות חומר לשוני טבעי וחי שלא עבר דרך מעתיקים ומגיהים, ויש בו כדי לפתוח אופקים חדשים ולהכריע במחלוקות. ספר זה מגיש סקירה דקדוקית שיטתית של כל תופעות הלשון המשתקפות בשמות שנשמרו, בהשוואה למקובלות בחקר הלשון.

החלק האחרון בספר מרכז עשרות חידושים בגאוגרפיה היסטורית שעלו במהלך העיון בשמות שנידונו ובדיונים הלשוניים.

לתוכן העניינים

לרכישה