חנות ספרים

תלמוד ירושלמי: קונטרס תיקונים מורחב

קונטרס התיקונים המורחב המצורף להדפסה השלישית של מהדורת התלמוד הירושלמי (תשע"ו) מוצע כאן למכירה בנפרד.

לרכישה