תחיית הלשון – האומנם נס?

לשוננו לעם מ–מא (תשמ"ט–תש"ן), עמ' 208–214

לקריאת המאמר

אומרים שתחיית הלשון היא נס.
תחיית הלשון העברית, הקדושה, העתיקה, ה"מתה" (כפי שהבלשנים מכנים לשון שאינה משמשת לתקשורת טבעית), הפיכת לשון כזו ללשון חיה, מודרנית וחילונית – יש בה כדי לעורר פליאה.