עדכונים אחרונים

> בישיבה שפג (כ"ו בניסן תשפ"ג, 17 באפריל 2023) נקבעו מינה ונטייתה של חַט (שן הפיל); נקבע ניקודה של שְׁתַּיִם עם אותיות מש"ה; המילים נֵד וקוּף (המחט) משויכות לשורשי ע"ו ונוטות ללא דגש (כך גם מוֹךְ, זוֹג [הפעמון]); המילה שֵׁת נוטה בקיום הצירי, המילה חֵרֶף נוספה לרשימת המילים במשקל פֵּעֶל, המילה קֶלֶת נוספה לרשימת המילים במשקל פֶּעֶל הנוטות בפתח, והמילה המקראית הַבְהָב נוספה לחריגים למשקל פַּלְפַּל. אושרה הצורה הרווחת שִׁימְפַּנְזָה, ונקבע שמין המילה נקבה.

> בישיבה שעו (כ"ט באייר תשפ"ב, 30 במאי 2022) אושרו החלטות על צורות הבינונית ועל נטיית הבינונית עם כינויי המושא. כמו כן התקבלה החלטה על ניקוד הסיומת ־וס במילים שאולות.

> בישיבה שעג (י"ח בכסלו תשפ"ב, 22 בנובמבר 2021) אושרו ההחלטות על נטיית הפעלים חבורי כינויי המושא; כמו כן תוקן כלל יד בכללי הצירי: בשמות שע' הפועל בהם מאותיות אהח"ע הצירי משתנה לסגול או לפתח (ולא רק לפתח), וכשל' הפועל מאותיות אהח"ע, הצירי יכול גם להישמר (ולא רק להשתנות לפתח).

> בישיבה שעא (י"א בתמוז תשפ"א, 21 ביוני 2021) הוחלט שמין המילה גֶּרֶב הוא גם זכר וגם נקבה; עודכנה נטיית השמות שֶׂה ושֵׂיָה, הוחלט על נטיית הפועל חָיָה בעבר בגוף שלישי גם על דרך גזרת הכפולים, וכן נקבע הניקוד של נטיית 'עוד' בגוף נסתר ומדברים.

> בישיבה שסז (ל' בסיוון תש"ף, 22 ביוני 2020) נקבעו כמה ענייני ניקוד: דגש קל או היעדרו בנטייתם של כמה שמות: בִּגְדּוֹ אבל יִקְבוֹ; כַּסְפֵּי־, נִסְכֵּיהֶם, רִשְׁפֵּי־, טַרְפֵּי־ (מן טָרָף), אבל צִמְדֵי־ (ראו השתנות תנועה שלפניה שווא נע), אָסְפֵי־; נטיית מורג וסנסן בחיריק כבמקרא; פִּתְגָם וגם פִּתְגָּם. נוספו השמות השאולים גּוֹפָן, לַבְקָן, לוֹכְסָן, לֻלְיָן לשמות הנוטים בקיום הקמץ (כלל יב בכללי הקמץ).

> בישיבה שסו (א' בשבט תש"ף, 27 בינואר 2020) עודכן כלל ג בכללי הקמץ ונוספו בו נטיות הרבים של המילים כְּלוֹנָס ומֵירְכָה (וכן דְּיוֹקָן), לשמות שהקמץ מתקיים בהם נוספה המילה וָזִיר (כלל טו בכללי הקמץ), בוטלה ההבחנה בין גַּרְגֵּר לגַרְגִּיר ושתי הצורות כשרות בהוראה הכללית, נקבע הניקוד צַבָּר (במקום צָבָר); נקבע כי בניקוד של מילים ושמות לועזיים לאחר אותיות מש"ה יבוא דגש, למעט בפ"א רפה ובכ"ף רפה (5.2 ניקודן של מילים לועזיות, ח2); בכתיב המלא לא תיכתב יו"ד בצורת הנסמך החריגה בִּן־ (כלל ג, 2ב)

> בישיבה שסד (ז' בסיוון תשע"ט, 10 ביוני 2019) נוספו השמות עֲנָנָה ונְאָצָה לרשימת השמות הנוטים בביטול הקמץ, ונקבע שמין צורת הרבים עֲשָׂרוֹת (כשם עצם) הוא נקבה (כלל ט בכללי הקמץ); נקבע כלל לצורת הרבים של משקל פַּיִל, ונקבע ניקודו של שם סימן הניקוד סֶגּוֹל (בדגש בגימ"ל).

> בישיבה שסא (א' בשבט תשע"ט, 7 בינואר 2019) נוספו השמות בלדר, גזבר וטפסר לכללי הקמץ (כלל יב2); נקבעה הטעמת השם שֶׂכְוִי; הותרו צורות רבים של שמות תואר כגון פּוֹרִיִּים, יְפֵהפִיִּים מגזרת ל"י; שונתה ההחלטה על ריבוי כִּבְשָׂה; הוחלט על נטיית הנוכחת של המיליות הִנֵּה ועוֹד; הותרו צורות כגון תַּאַסְפִי יַאַסְפוּ לצד תֶּאֶסְפִי, תֶּאֶסְפוּ (3.2 ג2); הוחלט על חילופי גזרות אחדים: זָח והֵזִיחַ לצד הֵזֵחַ, הֵגֵס והֵגִיס, נִמּוֹשׁ (3.9ב 9–11); הוחלט על הגיית ב"פ בשמות לועזיים אחרי אותיות וכל"ב (5.1ז); ונקבע שאין לנקד בדגש קל את האות ג' במילים לועזיות כמו ג'ונגל (5.2ח).

> בישיבה שנח (כ"ג באלול תשע"ח, 3 בספטמבר 2018) הוחלט על ניקוד הלחמים ונטייתם, על צורת הפעלים נַעֲוָה, נַעֲלָה, על נטיית הָוָה בציווי ועל הגיית אותיות ב"פ במילים לועזיות אחרי אותיות וכל"ב (5.2 סעיף י); כמו כן נוספו כמה פעלים מגזרת פ"נ שהבלעת הנו"ן בהם הכרח, ונוספה דוגמה לכלל 3.2 ג(3)(א).