לאטימולוגיה של כמה מלות סלנג בעברית הישראלית של ימינו

לשוננו לעם לה (תשמ"ד), עמ' 19–25, 44–50, 72–79

לקריאת המאמר

בשלוש רשימות קצרות מתחקה חוקר לשון הילדים פרופ' אהרן בר־אדון על היוולדותם של ביטויי העגה חֶרְבּוֹן, מחורבן, חִרְבֵּן, הִתְחַרְבֵּן ואָכַל חֶרְבּוֹן במחצית הראשונה של המאה העשרים, על תפקידם של תלמידי גימנסיה הרצלייה בראשית דרכה להיווצרות מילות עגה בעברית המתחדשת, ועל מקורות ההשראה למילים אלו.