אהרן דותן אוצר קונטרסי המסורה

מִכְמַנֵּי לָשׁוֹן מִנִּי קֶדֶם