כריכת הספר ׳העברית׳ שיחות עם עגנון על חברה ולשון מאת אהרון בר אדון

העברית סז, א–ד: שיחות עם עגנון על חברה ולשון, מאת אהרן בר־אדון

בחוברת זו מאמר רחב היקף מאת פרופ' אהרן בר־אדון, ובו תכתוב של שיחה ארוכה עם ש"י עגנון שהוקלטה כשנה לפני פטירתו. השיחה פותחת בהערכת חלקו של אליעזר בן־יהודה בתחיית העברית ומפליגה לתיאור ההווי המיוחד בארץ ישראל בראשית המאה שעברה, המאבק להפצת הדיבור העברי, המתחים בין הפלגים השונים, יחסו של עגנון לכמה מדמויות המפתח ביישוב ועוד.

דברי עגנון מלווים הרחבות, ביאורים ודיונים לאור מקבילות מחיבוריו של עגנון ומקורות רבים נוספים.

לתוכן העניינים

לרכישה