ברכת נשיא המדינה ליום העברית

"הסיפור של העברית, כמו סיפורו של עמנו, הוא סיפורה של תחייה מפוארת ומפעימה כנגד כל הסיכויים. בישראל של היום – שנת תשפ"א – אנחנו לא יכולים להעלות על הדעת שלא לחשוב בעברית, לחלום בעברית, לאהוב בעברית, לבנות את המדינה היהודית והדמוקרטית שלנו בעברית".

"יום עברית שמח לכולכם, יקיריי ויקירותיי – היו ברוכים!"