לשוננו כרך שמונים ושלושה, חוברת ראשונה, כסלו תשפ"א

לשוננו פג, א

יצאה לאור חוברת חדשה של כתב העת המדעי לשוננו לחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.

לרכישה

 

קישור לתוכן העניינים

קישור לתקצירים באנגלית

מאמר לדוגמה: "העלאת תרומה: בין פיתוח לשוני לחידוש הלכתי" מאת דוד סבתו

 

לרכישת מינוי שנתי לכתב העת לשוננו לשנת תשפ"א