שלושה תינוקות זה לצד זה. אחד משלישייה נקרא תאום?

אחים, אחאים ותאומים

מה בין אחים לאחאים?

המילה אַחָאִים מתרגמת את המונח siblings. אַחַאי (sibling) הוא כל אחד מכמה צאצאים שיש להם הורה משותף או הורים משותפים. המילה כוללת אפוא אחים ואחיות, וכן אחים מאב או אחים מאם (אחים "למחצה"). היא משמשת במדעי החברה וברפואה (למשל לציון אחים מאותו תורם זרע), בביולוגיה (בחקר בעלי חיים והתנהגותם) ועוד.

בשימוש הכללי אין בדרך כלל צורך במונח המקצועי הזה, ודי במילה הישנה והטובה אַחִים. אם רוצים לציין במפורש שהכוונה גם לאחיות אפשר לומר 'אחים ואחיות' – אם כי לרוב המילה 'אחים' מכוונת ממילא גם לאחיות (כשם שבמילה 'נכדים' מכוונים לרוב גם לנכדות ובמילה 'רופאים' גם לרופאות). כן אפשר לנקוט צירופים דוגמת 'אחים מאב' או 'אחים מאם' לפי הצורך.

האם אחד משלישייה נקרא תאום?

המילה תאומים נתפסת בדרך כלל כמציינת שניים בגלל השימוש הרווח בה, ואולם היא טובה גם לציון שלושה ויותר. במדרש מסופר על הבל ש"נולד הוא ושתי תאומותיו" (בראשית רבה סא, ד) – כלומר בלידה אחת נולדו שלושה והם נקראים תאומים. ועוד: צורת המילה תאומים היא צורת רבים רגילה ולא צורת זוגי. בעבר דנה הוועדה למילים בשימוש כללי בסוגיה והצעתה היא "תאומי שלישייה".