מה אמרו קדמונינו במקום "או־קיי"

העברית סח (תשפ"א) א, עמ' 18–23

לקריאת המאמר

"לפני כמאה שנה יצאה המילה הקצרה או־קיי למסע כיבוש בעולם. תחילה כבשה את לשון מוצאה, האנגלית, ולאחר מכן, לאט לאט אבל בצעדים בטוחים — את כל העולם."

במאמר המחבר מציג שני ביטויים מפתיעים במשמע "או־קיי" המצויים בכתבים הקדומים: לְחַיִּים או בגרסה של הארמית הבבלית לְחַיֵּי והמילה אֲבָל. אלא ששני ביטויים אלו איבדו את כוח חיותם במהלך הדורות.