השופט צבי טל ז"ל

השופט צבי טל ומונחי המשפט העבריים

שופט בית המשפט העליון צבי טל היה חבר חשוב ומסור בוועדה למונחי משפט שפעלה באקדמיה שנים ארוכות.

כשהיה כבר בן למעלה מ־90 שנה הוקמה ועדה מצומצמת בהשתתפותו ובהשתתפות יהושע שופמן שהביאה את המילון למונחי הדין האזרחי לידי גמר. הוועדה התכנסה במשך כמעט שנה פעם בשבועיים, והשופט טל כמובן לא החסיר שום ישיבה.

בישיבת המליאה שבה אושר המילון – בסיוון תשע"ט (יוני 2019) לפני שנתיים בדיוק – אמר לו נשיא האקדמיה פרופ' בר־אשר:

"ידידי היקר צבי טל, אני רוצה לחזור לשיחתנו בחודש טבת תש"ן (1990). אז ביקשתי ממך להצטרף לוועדה למונחי משפט, ואמרתי לך בשם פרופ' זאב בן־חיים שזו סגולה לאריכות ימים. בי"ג בשבט מלאו לך 92".

תשובתו של השופט צבי טל הייתה: "אם כך צרף אותי לוועדה אחרת".

האקדמיה ללשון העברית מבכה את לכתו ומשתתפת בצער המשפחה.

 


(צילום: אוניברסיטת בר אילן)