לשוננו פג, ד

יצאה לאור חוברת חדשה של כתב העת המדעי לשוננו לחקר הלשון העברית והלשונות הסמוכות לה.

לרכישה

קישור לתוכן העניינים

קישור לתקצירים באנגלית

מאמר לדוגמה: "דוד בן אברהם אלפאסי הקראי וזמן פעילותו" מאת נאסר בסל

 

לרכישת מינוי שנתי לכתב העת לשוננו לשנת תשפ"א