תמונתו של ד"ר דן לינק

ד"ר דן לינק ז"ל ומונחי התחבורה

בכ"א בשבט תשפ"ב הלך לעולמו ד"ר דן לינק, איש הבטיחות בדרכים ואיש המינוח העברי בתחום התחבורה.

ד"ר לינק היה חבר נאמן ופעיל מאוד בוועדות המינוח של האקדמיה ללשון העברית בתחום התחבורה. תחילה היה חבר בוועדה למונחי הנדסת דרכים ותחבורה שפעלה מאמצע שנות השבעים של המאה העשרים. ביתר שאת ניכרה פעילותו בוועדה למונחי תחבורה יבשתית שהוקמה בשנת תשנ"ה (1995) ופעלה לאורך שנים בשיתוף פעולה בין משרד התחבורה והאקדמיה ללשון העברית. במילון למונחי תחבורה יבשתית שיצא לאור בשנת תשע"ב (2012) נכללות הערות מורחבות בבטיחות בדרכים הקשורות למונחים – שכתב ד"ר לינק.

על שמו של ד"ר דן לינק רשומים כמה חידושים שהוא הגה, וראש וראשון להם המונח "נסועה" תמורת קילומטרז'. הוא לא הסתפק בהצעת מונחים עבריים אלא טרח להטמיעם בקרב אנשי המקצוע.

כחודשיים לפני מותו השתתף ד"ר לינק בהתייעצות של אנשי תחבורה ושל המזכירות המדעית של האקדמיה על מונחים לצורות שונות של תחניות אוטובוס: תחנית מפרץ, תחנית מבלט ותחנית נתיב. מונחים אלו עתידים לבוא לאישור מליאת האקדמיה בישיבתה הבאה.

ד"ר לינק אהב את העברית והתעניין בה והיה בקשר רצוף עם האקדמיה ללשון העברית גם כשהוועדה למונחי תחבורה סיימה את עבודתה. הוא ייזכר לטוב על פועלו בתחום הבטיחות בדרכים ועל מאבקו למען העברית בתחום התחבורה.

יהי זכרו ברוך!