האקדמיה ללשון העברית- מערך ההשתלמויות מדינת ישראל- משרד החינוך תוכנית ללימודי הסמכה בהוראת עברית כשפה שנייה על פי תוכנית הלימודים של המגזר הדרוזי התכנית תיפתח בקרוב הירשמו עכשיו!

לימודי הסמכה בהוראת עברית כשפה שנייה לפי תוכנית הלימודים של המגזר הדרוזי

על התוכנית: התוכנית מבוססת על הגישה הפונקציונלית־תקשורתית בליווי פדגוגי ומקצועי של מר איאד מוהנא, המפקח על העברית במגזר הדרוזי.
בהוראת השפה העברית במגזר הדרוזי מושם דגש במיומנויות השפה: הבנת הנשמע ודיבור, הבנת הנקרא וכתיבה. התוכנית מתמקדת בדרכי הוראה להעשרת אוצר המילים, הבעה בעל פה ובכתב, הבנת הנשמע והנקרא, תחביר פונקציונלי ומערכות הפועל והשם.

קהל היעד: מורים לעברית בבתי הספר היסודיים לכיתות ג'–ו'.

היקף הלימודים: ארבע יחידות לימוד בהיקף של 30 שעות אקדמיות כל אחת + יחידת מבוא אחת בהיקף של 30 שעות − סך הכול חמש יחידות בהיקף של 150 שעות.

מנחת התוכנית: ד"ר נורית גנץ, מרצה בחוג למדעי הלמידה וההוראה באוניברסיטת חיפה, מרצה בחוג ללשון עברית במכללה האקדמית גורדון ויועצת דידקטית להוראת עברית במגזר הדרוזי.

את התוכנית מלווה מערך ההשתלמויות של האקדמיה ללשון העברית במפגשים מקוונים ובמפגש פנים אל פנים בבית האקדמיה בירושלים (סך הכול 30 שעות אקדמיות).

ימי הלימוד ומקום הלימוד: בכל אחת מארבע היחידות (להוציא קורס המבוא) יתקיימו המפגשים בימי ב' או ג' לפי הפירוט הזה:

– שלושה מפגשים במרכז פסג"ה מר'אר − בשעות 16:00 עד 19:15.
– שלושה מפגשים מקוונים − שעות המפגשים יישלחו בהמשך.
– שני מפגשים של למידה עצמאית (לא סינכרוניים).
– בקורס המבוא יתקיימו חמישה מפגשים פנים אל פנים.

שעות הלימוד מוכרות לגמול במסלולי 'אופק חדש' ו'עוז לתמורה'.

שכר הלימוד: 500 ₪ (מתוכם 250 ₪ דמי הרשמה שלא יוחזרו גם אם יבטל המועמד את הרשמתו).

תעודת הסמכה: המסיימים בהצלחה יקבלו תעודת הסמכה (שאינה תעודת הוראה) להוראת העברית כשפה שנייה מטעם משרד החינוך והאקדמיה ללשון העברית, ותינתן להם עדיפות בהצטרפות למערך הבוחנים לעברית דבורה, לוועדת מקצוע ולוועדות אחרות ולמערך ההדרכה במשרד החינוך.