חולצה לסוטה

גלגולה של חולצה

העברית סט, א-ב (תשפ"ב), עמ' 71–80

אם נתבונן בארון בגדים נמצא בו מן הסתם כמה וכמה חולצות. אך אם נתבונן בארון הספרים היהודי המסורתי, לא נמצא בו "חולצות" כלל. רוב שנותיה של העברית עברו עליה בלא המילה חֻלְצָה, עד אשר חידשהּ יוסף קלוזנר בשלהי המאה התשע־עשרה. אך לְמה בדיוק כוון חידושו מלכתחילה?

לקריאת המאמר