מרכז התרבות וההדרכה

מרכז התרבות וההדרכה החדש של האקדמיה ללשון העברית מזמין אתכם ללמידה ולחוויה בתחומי השפה, התרבות והחברה.

המרכז מציע מבט כולל על העברית – על תולדותיה ועל דרכי התפתחותה; הפעילות בו פותחת פתח להכרת התהליכים שעיצבו את לשוננו במהלך הדורות עד לימינו אנו ולהבנת מקומה של העברית בחיינו ובתרבות העכשווית.
הביקור המודרך כולל סיור בתצוגה וסדנה, משולב במשחוק ובאמצעים ממוחשבים ויוצר הזדמנויות למעורבות פעילה וחווייתית של המבקרים.

ביקורי תלמידים מכיתות ח'-י"בביקורי קבוצות בהתאמה אישית

ביקורים לציבור הרחב

 

המרכז מתמקד בכמה סיפורים מופלאים:

א. סיפורה ההיסטורי של העברית למן העת העתיקה דרך תקופת הגלות ועד לתחייה בעת החדשה.

ב. חידוש הדיבור העברי בארץ ישראל והמאמץ שאִפשר את התרחשותו.

ג. 'סיפורה של מילה' וגלגוליה מן העברית העתיקה ועד לעברית של ימינו – סיפור על רצף וחידוש, על מסורות ותמורות.

ד. סיפור התחדשותן של מילים בעברית העכשווית ותפקידה של האקדמיה ללשון העברית בתהליך זה.

ה. ועל הכול – הסיפורים שלכם, המבקרים, עמדתכם כלפי העברית ויחסי הגומלין בינה וביניכם.

במרכז ייחשפו המבקרים לפריטים מוזיאליים בעלי ערך היסטורי: רהיטים וחפצים מביתו של אליעזר בן־יהודה, ארון ספרים מימי ועד הלשון וסיפורו המיוחד, הכרטסת של המילונאי הנודע אברהם אבן־שושן ועוד. בתצוגה – ציורי קיר, איורים ועבודות חוזי (וידאו) ייחודיים שיצרו אומנים.