אליעזר בן־יהודה ותחיית הדיבור העברי

לשוננו לעם כד, ג–ד (תשל"ג), עמ' 65–116

לקריאת המאמר

במלאת 50 שנה למותו של בן־יהודה, בשנת תשל"ג, כתב ראובן סיוון על פועלם של הראשונים – בן־יהודה וחבריו – "שבלהט אהבתם לעמם ולשפתו חוללו את נס תחיית הדיבור העברי". במאמר שלושה פרקים: חיים חדשים – ובו מתוארת עלייתו של בן־יהודה לארץ, מעשיו הראשונים וחבריו לדרך; שעת ערבוב תחומים – ובו מתואר מעשה התחייה והלבטים הכרוכים בו; מילים מספרות – ובו מובאים סיפוריהן של עשרים מן המילים שנתחדשו למן שנת תר"ם (1880) ועד שנת תר"ץ (1930).