חידושי המילים של אליעזר בן־יהודה (לפי מילונו)

לשוננו לעם יב, ב–ג (תשכ"א)

לקריאת המאמר

במאמר הכותב סוקר את כל חידושי המילים של בן־יהודה המובאים במילונו לפי סדר הא–ב, ואחר כך ממיין אותם למשקליהם ולצורותיהם.

ראו את רשימת החידושים גם כאן.