תרס"ח–תשי"ט (1908–1959): אליעזר בן־יהודה, מלון הלשון העברית הישנה והחדשה

לשוננו לעם נז, ג (תשס"ח), עמ' 180–190

לקריאת המאמר

המחבר סוקר את תולדות חיבורו של מילון בן־יהודה – "החיבור הלקסיקוגרפי המקיף ביותר בתולדות המילונות העברית החדשה" – שארך למעלה מחמישים שנה. לצד הסקירה ההיסטורית הוא עומד על אופיו של המילון, על שיטת סידור הערכים, על יתרונותיו וחסרונותיו וכן מתמודד עם הביקורת שמתח ח"נ ביאליק על המילון.