לתולדות הביטוי "חס וחלילה"

לשוננו פה, א (תשפ"ג), עמ' 51–63

לקריאת המאמר

הצירוף השגור "חס וחלילה" או בסדר הפוך, "חלילה וחס", נראה כמטבע שטבעו חכמים, אך הרושם הזה מתפוגג לאחר בדיקה קצרה. הביטוי אינו מופיע בספרות חז״ל, והעובדה שהוא נמצא בכמה דפוסים של התלמוד והמדרש נובעת מפיענוח מוטעה של ראשי התיבות ח"ו כ"חס וחלילה" במקום "חס ושלום".