ג'וני ירום, פתגמים בתלבושת החידה

הגיע לידינו ספרו המשעשע והמחכים של ג'וני ירום "פתגמים בתלבושת החידה", ובו סיפוריהם של יותר ממאתיים פתגמים – מקצתם עבריים מקוריים ומקצתם מתורגמים – מלווים באיורים מלאי הומור.

ג'וני ירום עוסק מעל 45 שנה בניהול טכנולוגיה ובייעוץ למוסדות פיננסיים וכן בפעילות התנדבותית, ולצד זאת הוא חד חידות וחוקר פתגמים. מתחביב זה נולד הספר.

כל פתגם מוצג באמצעות חידה מאוירת, ואחר כך מובא מידע מגוון עליו: משמעותו ושימושיו, מקורו, מקבילות משפות אחרות, ביטויים דומים, הברקה לשונית של יעקב פרוינד ולעיתים גם סיפור אישי של המחבר.

הינה כמה מילים מתוך הקדמת המחבר לספר:

פתגם הוא כמוסת חוכמה רבת שנים המבטאת עלם תוכן שלם – "לכל הצרות והצרכים קחו עצה מן הפתגמים". רֶבּוּס הוא הצגת ביטוי או פתגם באמצעות איורים, וביסוד הסר שלפניכם עומד הרצון לשעשע את הקורא ולהחכימו באמצעות רבוסים.

הינה סיפורו של פתגם אחד מתוך הספר – אתם מוזמנים לפתור את החידה ולדפדף לתמונה הבאה: