לשון ומנהיגות העברית כרך ע, חוברת א-ב תשפ"ג

העברית ע, א–ב: לשון ומנהיגות

בחוברת זו של כתב העת 'העברית' כונסו ההרצאות שנישאו בכינוס "לשון ומנהיגות" שקיימה האקדמיה ללשון העברית בכ"א בסיוון תשפ"א, 1 ביוני 2021. הכינוס נערך לכבוד ספרם של מוטי גולני ויהודה ריינהרץ "האב המייסד: חיים וייצמן, ביוגרפיה, 1922–1952" (תל אביב תש"ף).

ההרצאות שנישאו בכינוס עסקו בחיים וייצמן והעברית ובחיים וייצמן ולשונותיו ובדמותו של וייצמן המנהיג. עוד דובר בכינוס על מעמדה של העברית בדור הנהגת יישוב ועל מעמדה של העברית באוניברסיטה העברית כיום. גם שני מחברי הספר נשאו דברים – האחד הציע ראשי פרקים לשיחה עם וייצמן והשני דיבר על כתיבת ביוגרפיות.

לתוכן העניינים

מאמר לדוגמה: "מנגד תראה את הארץ"? פינסק, לונדון, רחובות

לרכישה