למד לשונך 148

מבחר מונחי ארכיונאות ומונחים יחידים שאושרו באקדמיה בשנת תשפ"ג​​